Dokončené projekty 2012

Železobetonový monolitický skelet.  Spodní staba navržena jako tzv. "bílá vana". Založení na pilotách.

Projekt pro stavební povolení.

Prováděcí projekt.

Realizace: 2015.

Železobetonový monolitický stěnový systém. Osm nadzemních podlaží, dvě podzemní podlaží. Založení na velkoprůměrových vrtaných pilotách.

Projekt pro provedení stavby - 07/2012

Rodinný dům. Založení plošné na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou zděné tl. 240 mm. Stropy jsou železobetonové monolitické, tl. 200 - 230 mm.

Projekt pro provedení stavby - 06/20121

Výpočet segmentů litinového točitého schodiště. Jednotlivé segmenty se navlékají na ocelovou trubku.

Projekt pro provedení stavby - 07/2012

TOPlist

Kontakt

HSD statika s.r.o. U Libeňského pivovaru 63/2
Praha 8 - Libeň
180 00
hsd(zavináč)hsdstatika.cz
Tel: 222.314.789