Dokončené projekty 2011

Rodinný dům. Nosné konstrukce jsou převážně železobetonové monolitické v kombinaci s ocelovými sloupky v 1.NP. Založení plošné na základové desce.

Projekt pro stavební povolení.

Dva bytové domy. První má dvě podzemní a deset nadzemních podlaží, druhý má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. Konstrukčně se jedná o stěnový železobetonový systém. Na druhý objekt navazuje konstrukce supermarketu. Konstrukce supermarkertu je kombinovaná - železobetonové sloupy a trámy v  s prefabrikovanými stropy. Na části střechy supermarketu jsou dvě monolitická patra bytů. Založení objektů je na velkoprůměrových vrtaných pilotách.

Projekt pro provedení stavby.

Průmyslová stavba zajišťující oběh vody v tepelné elektrárně. Konstrukčně se jedná o železobetonovou konstrukci založenou plošně na základové desce.

Projekt pro provedení stavby.

Architektonicky zajímavě pojatá rodinná vila, osazená do velmi svažitého terénu. Konstrukce železobetonová monolitická kombinující stěnové a sloupové prvky se stropními deskami. Založení plošné na desce.

Projekt pro provedení stavby.

Dvoupodlažní parkovací plocha s administrativní budovou. Konstrukce konzoly na 5,5 m. Výpočet konstrukce na vztlak 50-ti leté vody.

Projekt pro stavební povolení.

Totátní rekonstrukce sedmipodlažního činžovního domu. Podchycení stávajícího krovu ocelovými rámy z důvodu uvolnění dispozice. Vybourání nových otvorů v nosných stěnách v přízemí. Podchycení ocelovými rámy.

Projekt pro provedení stavby.

Rodinný dům s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími a podkrovím. Konstrukce je převážně železobetonová v kombinaci s cihelnými stěnami.

Projekt pro stavební povolení.

Průmyslová stavba elektrického zařízení pro elektrárnu. Železobetonová monolitická šestipodlažní budova s věží do výšky 40 m. Velká užitná zatížení - 20 kN/m2. Založení hlubinné na velkoprůměrových vrtaných pilotách v interakci se základovou deskou na poddolovaném území.

Projekt pro provedení stavby.

Administrativní budova se čtyřmi podzemními a sedmi nadzemními podlažími. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet v suterénu v kombinaci s obvodovými a vnitřními stěnami. V nadzemní části jsou budovy propojeny lávkou z předpjatého betonu. Konstrukce je založená plošně na základové desce.

Projekt pro provedení stavby.

Rodinný dům s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické založení plošné na základové desce.

Projekt pro provedení stavby.

Administrativní budova s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Stropy železobetonové monolitické. Svislé konstrukce - kombinace železobetonu a zdiva. Založení plošné na základové desce.

Změna projektu pro provedení stavby.

Rodinný dům s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Svislé a vodorovné konstrukcve jsou převážně železobetonové. V 2.NP jsou některé svislé konstrukce zděné. Založení domu je plošné na základové desce.

Projekt pro provedení stavby.

Rodinný dům s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Svislé a vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Založení plošné na základových pasech.

Projekt pro provedení stavby.

Bytový dům s dvěma podzemními a šesti nadzemními podlažími. Železobetonová monolitická konstrukce. Založení plošné na desce.

Projekt pro provedení stavby.

Rodinná vila na břehu Vltavy. Železobetonová monolitická konstrukce s vykonzolovanou střechou. Založení hlubinné na vrtaných pilotách.

Projekt pro provedení stavby.

Rodinný dům s dvěma nadzemními podlažími. Svislé konstrukce zděné, vodorovné železobetonové monolitické. Založení plošné na základových pasech.

Projekt pro provedení stavby.

Rozsáhlý soubor multifunkčních, občansko-rekreačních staveb skládajících se ze tří hlavních halových objektů a třech pomocných objektů. Haly jsou tvořeny spodní železobetonovou monolitickou stavbou založenou na pilotách s navazujícími prefabrikovanými svislými konstrukcemi. Zastřešení je navrženo z příhradových a plnostěnných vazníků.

Projekt pro provedení stavby.

Zajímavě pojatý rodinný dům s velkým vnitřním atriem a zelenou střechou kombinující svislé zděné konstrukce se stropní deskou z železobetonu a zastřešením pomocí lehké trámové střechy. Založení plošné na základových pasech.

Projekt pro provedení stavby.

Soubor rodinných domů s jedním až dvěma nadzemními podlažími. Svislé konstrukce zděné, vodorovné konstrukce železobetonové monolitické. Založení plošné na desce.

Projekt pro stavební povolení.

Bytový dům s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Konstrukce železobetonová monolitická. V suterénu skelet, v nadzemní části monolitický stěnový systém. Založení na pilotách.

Projekt pro provedení stavby.

Bytový dům - 6.NP. Konstrukce stěnová z železobetonu a vápenopískových tvárnic. Založení na pilotách.

Projekt pro provedení stavby.

Bytový dům 5 nadzemních podlaží, jedno podzemní podlaží. Železobetonová monolitická konstrukce. Založení na pilotách.

Projekt pro stavební povolení.

Nízkoenergeticky pojatý výukový objekt oazený do svahu. Železobetonová konstrukce, založená na desce.

Projekt pro provedení stavby.

Jedná se soubor šesti větších objeků (tribuny, sklady , zázemní) a několika objektů menších (WC, občerstvení, půjčovna IN-line). Projekt ocelové konstrukce zastřešení zpracoval EXCON a.s.

Projekt pro provedení stavby.

TOPlist

Kontakt

HSD statika s.r.o. U Libeňského pivovaru 63/2
Praha 8 - Libeň
180 00
hsd(zavináč)hsdstatika.cz
Tel: 222.314.789