Dokončené projekty 2010

Železobetoná monolitická konstrukce. Pět nadzemních podlaží, dvě podzemní. Založení plošné na základové desce.

Projekt pro stavební povolení, 12/2010

Třípatrová železobetonová nástavba.

Dokumentace pro provedení stavby, 12/2010

Želeozobetonové monolitická stěnová konstrukce. Sedm nadzemních podlaží, dvě podzemní. Založení plošné na základové desce.

Dokumentace pro provedení stavby, 12/2010

Železobetonová monolitická konstrukce. Šest nadzemních podlaží, dvě podzemní. Založení pološné na základové desce.

Projekt pro stavební povolení, 12/2010
Projekt pro stavební povolení, 11/2010

Vestavba ocelové konstrukce do stávajícího objektu. Vestavba vynáší tři nová patra.

Dokumentace pro provedení stavby - 10/2010

Dvoupodlažní rodinný dům, svislé konstrukce zděně, stropy železobetonové monolitické. Suterén železobetonový monolitický, založení plošné na základové desce.

Dokumentace pro provedení stavby, 10/2010

Monolitická železobetonová konstrukce

Projekt pro stavební povolení, 10/2010
Dokumentace pro provedení stavby, 09/2010

Dvoupodlažní rodinný dům. Svislé konstrukce zděné, stropy železobetonové monolitické. Založení plošné na pasech.

Projekt pro stavební povolení, 08/2010

Dvoupodlažní rodinný dům, založený plošně na pasech. Svislé konstrukce zděné, strop nad 1.NP železobetonový monolitický. Střecha - dřevěný krov.

Dokumentace pro provedení stavby, 08/2010

Kombinace železobetonu a zdiva. Založení plošné.

Projekt pro stavební povolení, 07/2010

Železobetonová konstrukce, plošné založení na desce.

Projekt pro stavební povolení, 07/2010

Železobetonová konstrukce. 3.PP, 31.NP. Kombinace plošného založení s pilotami.

Dokumentace pro provedení stavby, 07/2010

Železobetonová stěnová konstrukce, dva suterény, pět nadzemních podlaží. Založení plošné na desce. Součástí projektu je rekonstrukce přilehlé budovy (vestavěné patro v prostoru střechy, bourací práce v suterénu a přízemí).

Projekt pro stavební povolení, 06/2010

Železobetonová konstrukce, založení na pasech. Na částí půdorysu dřevěný strop.

Projekt pro stavební povolení, 05/2010

Jedná se soubor šesti větších objeků (tribuny, sklady , zázemní) a několika objektů menších (WC, občerstvení, půjčovna IN-line). Projekt ocelové konstrukce zastřešení zpracoval EXCON a.s.

Dokumentace pro výběr dodavatele, 04/2010

Třípatrový zděný objekt s železobetonovými stropy, dřevěný a ocelový krov. Založení na pilotách.

Dokumentace pro provedení stavby, 03/2010

Soubor 19 rodinných domů. Jeden suterén, jedno až dvě nadzemní podlaží. Řadové RD zděné s monolitickými stropy. Solitérní RD železobetonové. Založení plošné na desce a základových pasech.

Dokumentace pro provedení stavby, 03/2010

Železobetonová monolitická konstrukce, plošné založení na desce.

Dokumentace pro provedení stavby, 03/2010

Železobetonová monolitická konstrukce, plošné založení na desce.

Dokumentace pro provedení stavby, 02/2010

Železobetonový monolitický skelet. Dvě podzemní podlaží, šest nadzemních. Založení na pilotách a základové desce.

Dokumentace pro provedení stavby, 01/2010

Železobetonový objekt založený plošně na pasech.

Projekt pro stavební povolení, 01/2010

Jednolodní ocelová hala. Konstrukce je tvořena ocelovými rámy s kloubem ve vrcholu.

Projekt pro stavební povolení, 01/2010

Železobetonová monolitická konstrukce, založení na pilotách.

Projekt pro ÚR, 01/2010

Třípodlažní objekt. Svislé konstrukce zděné cihelné, vodorovné konstrukce monolitické železobetonové. Založení na pasech.

Dokumentace pro provedení stavby, 01/2010

TOPlist

Kontakt

HSD statika s.r.o. U Libeňského pivovaru 63/2
Praha 8 - Libeň
180 00
hsd(zavináč)hsdstatika.cz
Tel: 222.314.789